Navigace

Obsah

Zápis  :      2.5. 2024

 

 •  Předškoláci jsou připravováni  do ZŠ s  individuálním přístupem – klademe důraz na  komplexní rozvoj osobnosti dítěte – vzdělávání probíhá formou didaktických her

 

 • Školka rodinného typu se sportovně turistickým zaměřením
 • Školka má 3 oddělení – našim cílem bylo vytvořit dětem barevnou školku /ve spolupráci s Ing.arch. Mertlíkem třídy byly zařízeny nábytkem, který vytváří hrací koutky

Velká výhoda MŠ je rozlehlá zahrada, která obklopuje budovu a zajišťuje dětem klidné místo na hry.

 1. Část zahrady slouží pro environmentální výchovu – indiánská vesnička
 2. Dopravní hřiště kruhový objezd, 4 křižovatky, železniční přejezd…
 3. Hřiště na kopanou , košíkovou a dopadové plochy jsou vyrobeny z povrchu 4soft pro měkký dopad
 4. Herní část  2 pískoviště, herní prvky
 5. Klidová část  louka, kde např.v pěkných letních dnech děti cvičí jógu…

Co  nabízíme dětem :

 • Keramickou dílnu s vlastní keramickou pecí
 • Interaktivní tabuli – moderní forma poznávání
 • Vlastní divadelní představení a muzikály
 •  Příprava salátů, pomazánek, pečení koláčů a cukroví
 • Turistické výlety, jógu pro děti od 3 – 6 let
 •  Lyžařský výcvik a následné lyžování po celou zimu
 • 7  lekcí Sportovní školy, 10 lekcí plavání
 • Čertovský den, cestu za bábou Podzimnicí, Loučení s PANÍ ZIMOU – průvod masek
 • Letní karneval , který je přístupný všem rodičům s dětmi ve městě
 • Angličtinu  - formou her a písniček v dopoledním zaměstnání( rodilý mluvčí + učitelka)
 • Návštěva divadelních představení, výlety za poznáním : ZOO, Dinopark, pohádkové hrady a zámky…
 • Logopedie – je zajištěna v MŠ logopedickou asistentkou, paní učiteky mají roční logopedický kurz, logopedické minimum

 

 • Náš ŠVP plán má název „ Putování se Sluníčkem za krásami světa“

 

 • Při výchovně vzdělávací práci využíváme některé prvky z montessori školy, Začít spolu

 

 

 • Byli jsme oceněni ve výtvarné soutěži Malujeme duší – téma Láska

 

 • Zvítězili jsme v krajské olympiádě MŠ

 

 • Každoročně spolupracujeme s odborníky na screeningové vyšetření očních vad dětí z MŠ

 

 • Spolupracujeme s Domem pečovatelské služby,Domem Senior, ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZUŠ Jablonec nad Jizerou

 

 • Propagujeme zdravý životní styl – proto i stravování v MŠ je v tomto duchu

 

 

Kritéria pro zápis do MŠ Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace Typ: DOCX dokument, Velikost: 13.22 kB