Navigace

Obsah

Stravné

 

Děti 3-6 let

celodenní 42 KČ (svačina 10 KČ; oběd 23 KČ; svačina 9 KČ)

polodenní 33 KČ (svačina 10 KČ; oběd 23 KČ)

 

Děti 7-leté

celodenní 47 KČ (svačina 12 KČ; oběd 25 KČ; svačina 10 KČ)

polodenní 37 KČ (svačina 12 KČ; oběd 25 KČ)

 

Z důvodu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování se od 1.9.2021 upravují finanční limity na nákup potravin.

 

 

Školné

Pokud dítě dovrší k 31.8. příslušného školního roku věku 5-ti let, vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání a od úplaty školného je osvobozeno. 

 

Pro ostatní děti, navštěvující mateřskou školu je školné ve výši 300 KČ / měsíčně.

 

 

Tyto informace jsou v souladu s vnitřními předpisy školy.