Navigace

Obsah

Putování se sluníčkem za krásami přírody světa

 

Nabídkou nejrůznějších činností a pestrých aktivit jsou děti rozvíjeny po všech stránkách. V našem výchovně vzdělávacím programu využíváme některé prvky Montessori, rozvíjíme hlavně samostatnost dětí při sebeobsluze a řešení problémů. Program činností vychází z potřeb dětí, které do mateřské školy docházejí.

Na vytvoření ŠVP se spolupodílejí všichni zaměstnanci MŠ. Při inovaci vycházíme z evaluace ŠVP původního, nápadů a připomínek rodičů. Využité metody a formy práce umožňují svým pojetím vytvořit kvalitní podmínky vzdělávání. Pro dvouleté děti je sestaven adaptační program na míru, pro snadnější začlenění do nového kolektivu.

 

Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.