Navigace

Obsah

Opatření MŠ

 

Kroky MŠ v případě projevů Covidu-19 či jiného infekčního onemocnění

1. Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do MŠ, je v kompetenci učitelky dítě při ranním příchodu nepřijmout.

2. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v MŠ, ditěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. okamžitě jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout a hlásit se na hygienickou stanici.

3. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. zákonný zástupce toto potvrzení předkládá MŠ.

 

 

 

Organizace provozu v MŠ

 

Vnitřní prostory a předávání dětí

Na chodbě pod schody je nově umístěn zvonek, kvůli předávání dětí do tříd. Vždy, když dítě posíláte nahoru do třídy nebo si jej vyzvedáváte, prosím zvoňte, abychom věděly, že dítě je již v MŠ a nezůstává např. samo dole v šatně.

I nadále platí pro všechny  třetí osoby (rodiče, prarodiče, sourozence dětí) povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorách MŠ.