Navigace

Obsah

Opatření MŠ v době pandemie

 

Kroky MŠ v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte

1. Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do MŠ, je v kompetenci učitelky dítě při ranním příchodu nepřijmout.

2. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v MŠ, ditěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. okamžitě jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout a hlásit se na hygienickou stanici.

3. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. zákonný zástupce toto potvrzení předkládá MŠ.

 

Postup MŠ odpovídá požadavkům materiálu MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021.

 

 

Organizace provozu v MŠ

 

Příchod k MŠ

Minimalizujte shromažďování osob před školou a udržujte odstup 2 m. Zároveň dodržujte povinnost zakrytí úst i nosu respirátorem.

 

Vnitřní prostory a předávání dětí

Na chodbě pod schody je nově umístěn zvonek, kvůli předávání dětí do tříd. Vždy, když dítě posíláte nahoru do třídy nebo si jej vyzvedáváte, prosím zvoňte, abychom věděly, že dítě je již v MŠ a nezůstává např. samo dole v šatně.

Při vyzvedávání po obědě, bude dítě předáno zákonnému zástupci u hlavních dveří, aby nedocházelo ke shromažďování většího počtu osob v šatnách a na chodbě MŠ.

Odpoledne a ráno žádáme rodiče o minimální zdržení ve vnitřních prostorách.

 

 

Distanční výuka

Třída Dráčků podléhá povinnému distančnímu vzdělávání, které probíhá offline formou, prostřednictvím e-mailu a mobilní aplikace WhatsApp.