Navigace

Obsah

     1.   Zápis 14.5.2020 pro povinné předškolní vzdělávání se letos koná bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
            - prosím kontaktujte  nás na telefonním čísle : 732110484 , kde se domluvíme na předání přihlášky .

 

      2.    Zápis pro děti od 2 - 5 let se koná v průběhu měsíce května a června : také prosím kontaktujte nás na telefonním čísle  
                                                                                                                                                                            732110484

kde se domluvíme - jak dál postupovat 

I za této situace je však nutné respektovat zásady správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

a) do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
c) poštou (ideálně s ověřeným podpisem),
d) osobně.