Navigace

Obsah

MŠ Rokytnice nad Jizerou , Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace

 

PLNÁ MOC

k  zastoupení zákonných zástupců ( rodičů ) při vyzvednutí dítěte ( dětí ) z mateřské školy

 

JEDNORÁZOVÁ

 

Zmocňuji :

Jméno, příjmení …………………………………………………………………………………………………………….

nar.   ………………………………………………………………č. OP……………………………………………………..

k vyzvednutí dítěte ( dětí ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

z  Mateřské školy Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace

 

Toto zmocnění platí pro den …………………………………………………………………………………..

 

V Rokytnici nad Jizerou    dne …………………………………………

 

                                                                                                      ……………………………………………

                                                                                                       podpis zákonného zástupce