Navigace

Obsah

POKYNY K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z MŠMT  :

Příchod k MŠ :

  • Minimalizovat shromažďování osob před školou
  • Udržovat odstup 2 m
  • Povinnost zakrytí úst i nosu rouškou ( dítě i doprovod)

Cesta do MŠ :

  • Děti i doprovod – zakrytí úst a nosu rouškou
  • Dodržování odstupu 2 m

Prostory v MŠ  :

  • Děti a pedagogický personál roušky nosit nemusí

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest ( zvýšená teplota, rýma, kašel, ztráta chuti, čichu)  a  jiných příznaků infekce dýchacích cest nesmí do MŠ vstoupit.
- pokud dítě vykazuje některý příznak , je nutné jej umístit do samostatné místnosti, kontaktovat rodiče a o podezření informovat spádovou hygienickou stanici.

Dále : 

  • Nesmíme s dětmi opustit prostory areálu MŠ
  • Máme minimalizovat pobyt ve třídách ( dobře děti oblečte , teplé oblečení, pláštěnky….)
  • Nedávejte prosím dětem hračky do MŠ - vše na co děti sáhnou se každý den dezinfikuje

Od 11.5.2020 je pouze omezený provoz od 6.30 – 16.30  do 25.5.2020 , pro děti v této době pracujících rodičů . ( I v době otevření MŠ rodiče mohou čerpat ošetřovné, předškolní výchova není až do 30.6.2020 povinná ).

Pro účast v MŠ je důležité :     vyplnit čestné prohlášení - prohlášení  ke stažení : 

čestné prohlášení