Navigace

Obsah

Stravné

 

Děti 3-6 let

celodenní 31 KČ (svačina 8 KČ; oběd 17 KČ; svačina 6 KČ)

polodenní 25 KČ (svačina 8 KČ; oběd 17 KČ)

 

Děti 7-leté

celodenní 33 KČ (svačina 9 KČ; oběd 18 KČ; svačina 6 KČ)

polodenní 27 KČ (svačina 9 KČ; oběd 18 KČ)

 

 

Školné

Pokud dítě dovrší k 31.8. příslušného školního roku věku 5-ti let, vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání a od úplaty školného je osvobozeno. 

 

Pro ostatní děti, navštěvující mateřskou školu je školné ve výši 300 KČ / měsíčně.

 

 

Tyto informace jsou v souladu s vnitřními předpisy školy.